Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

"Salvaţi copiii" România: Propunerea UDMR privind stabilirea alocaţiei pentru copii după veniturile familiale nu este constituţională!

17 iunie 2021
Share:

Organizaţia "Salvaţi copiii" România a luat atitudine faţă de propunerea UDMR care presupune  stabilirea de valori diferite ale alocației în funcție de veniturile familiilor.  "Salvați Copiii" trimite o scrisoare deschisă prin care dorește să reamintească că dreptul la alocația de stat este consacrat constituțional și se acordă fără discriminare tuturor copiilor și adolescenților din România.

Din acest motiv, orice proiect de lege care va urmări impunerea unui cuantum variabil sau deductibilitatea alocației din impozitul pe venit este neconstituțională și contravine vădit principiului general al nediscriminării prevăzut de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Conform articolului 49 (2) din Constituția României, „Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap”. Singura interpretare posibilă a acestui text constituțional presupune respectarea caracterului universal al acordării dreptului la alocație. Articolul de mai sus nu conține nicio condiție specială sau vreun criteriu de diferențiere în stabilirea beneficiarilor alocației și astfel devine absolut clar că toți copiii trebuie să primească o alocație egală.

 

Scrisoare deschisă cu privire la dreptul constituțional al copiilor la alocația de stat Către Uniunea Democratică a Maghiarilor din România În atenția Domnului Președinte al UDMR, KELEMEN HUNOR

Stimate Domnule Președinte,

În contextul dezbaterilor actuale cu privire la majorarea alocației de stat pentru copii și luând în considerare propunerea formațiunii politice pe care o conduceți de a stabili valori diferite ale alocației în funcție de veniturile familiilor, Salvați Copiii dorește să vă reamintească că dreptul la alocația de stat este consacrat constituțional și se acordă fără discriminare tuturor copiilor și adolescenților din România. Din acest motiv, orice proiect de lege care va urmări impunerea unui cuantum variabil sau deductibilitatea alocației din impozitul pe venit este neconstituțională și contravine vădit principiului general al nediscriminării prevăzut de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Conform articolului 49 (2) din Constituția României, „Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap”. Singura  interpretare posibilă a acestui text constituțional presupune respectarea caracterului universal al acordării dreptului la alocație. Articolul de mai sus nu conține nicio condiție specială sau vreun criteriu de diferențiere în stabilirea beneficiarilor alocației și astfel devine absolut clar că toți copiii trebuie să primească o alocație egală.

De altfel, Curtea Constituțională a declarat, prin Decizia 277 din 21 martie 2006, când s-a pronunțat cu privire la condiționarea, prin lege, a acordării alocației de prezența copilului cu vârstă școlară în învățământul general obligatoriu, că ”Norma constituțională înscrisă în cap. II privind drepturile și libertățile fundamentale nu prevede și nu permite, în definirea subiecților dreptului la alocațiile acordate de stat, nici o altă condiție în afara aceleia ca beneficiarii să fie copii.” Mai mult, Curtea Constituțională a considerat că ”această consacrare a dreptului copiilor la ocrotire specială, sub forma alocațiilor acordate de stat fără nici o discriminare, corespunde principiilor generale care stau la baza statului român, prevăzute în art.1 alin.(2) din Constituția României, și prevederilor privind ocrotirea copiilor, cuprinse în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și în alte pacte și tratate la care România este parte.”

Pentru protecția copiilor și a părinților lor împotriva riscului de sărăcie (fenomen în creștere în cazul copiilor afectând în 2020, conform Eurostat, 36,3% dintre copii) și, ca măsură urgentă, împotriva deprivării materiale severe (21,4% dintre copii se află în această situație, cu 20% mai mulți în 2020 față de 2019 - Eurostat), Salvați Copiii propune Guvernului României adoptarea de politici sociale adecvate, prin întărirea sistemului de asistență socială, prin creșterea calității educației și asigurarea accesului la servicii medicale în mod echitabil, indiferent de locul în care copiii se nasc și trăiesc.

Garanția pentru Copil, instrument strategic european dedicat copiilor vulnerabili, poate deveni pentru România soluția esențială de punere în practică a măsurilor destinate prevenirii și combaterii sărăciei.

În România, estimăm că peste 1.000.000 de copii aparțin grupurilor vulnerabile cărora li se adresează Garanția pentru Copil: copii cu dizabilități, aflați în protecție specială sau instituționalizați, copii romi, cei care locuiesc în condiții neadecvate sau cresc în familii afectate de alți factori de vulnerabilitate cum ar fi: sărăcia, plecarea părinților la muncă în alte țări, nașterile la vârsta adolescenței etc.

În următoarea perioadă, autoritățile române sunt obligate să identifice cele mai vulnerabile grupuri de copii și obstacolele cu care se confruntă aceștia, precum și cele mai eficiente măsuri, dar și resursele care să asigure acestora acces gratuit și echitabil la educație de calitate (inclusiv educație timpurie, o masă sănătoasă în fiecare zi de școală și activități extracurriculare), la servicii de sănătate, la nutriție adecvată și condiții corespunzătoare de locuire. Toate aceste aspecte trebuie să se regăsească într-un Plan de Acțiune (2022- 2030), elaborat împreună cu societatea civilă și transmis Comisiei Europene care va aviza și va monitoriza constant țintele asumate și eficiența măsurilor luate pentru copiii noștri.

În ceea ce privește majorarea alocației de stat, considerăm că Guvernul României trebuie să urmeze creșterile succesive stabilite prin consens politic prin dispozițiile Ordonanței de Urgență 123/2020. Amânarea acordării drepturilor bănești ale copiilor ar constitui un alt exemplu nedorit al locului lipsit de prioritate pe care îl ocupă copiii în demersurile și deciziile autorităților din România.

În speranța că veți analiza și veți lua în considerare cele prezentate, vă mulțumim. Cu deosebită considerație, Gabriela Alexandrescu Președinte Executiv

Despre Organizația Salvați Copiii: De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea c