POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Conform Regulamentului UE 2016/679 - Regulamentul General Privind Protecția Datelor GDPR, ERS PRODUCTION SRL, cu sediul în Str. Crisan 14A, Ploiești, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/386/2008 , Cod Unic de Identificare 23264451, email robineparu@yahoo.com., prin administrator Robin Eparu are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Ce categorii de date prelucrăm?

Colectăm în general datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Datele ce vor fi salvate în baza de date Prahova Economica sunt: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa și alte date pentru analizare de trafic, numai dacă acestea sunt oferite în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea navigării pe prahovaeconomica.eu. 

Scopul prelucrării 

Site-ul www.prahovaeconomica.eu foloseste Google AdSense și Google Analytics, colectând astfel cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text, controlate de browser-ul de internet, care în versiunea standard este setat să le accepte. La accesarea portalului online Prahova Economica, acesta va solicita browser-ului de internet să stocheze cookie în memoria PC-ului. Informațiile din cookie-uri generează reținerea anumitor setări/acțiuni între două sesiuni distincte, mărind astfel viteza de încărcare a paginilor la următoarele vizite. Sunt situații în care poate fi reținută adresa IP-ului de pe care se accesează site-ul ori cea a site-ului de referință dacă este cazul. Cookie-urile permit site-ului posibilitatea de a furniza informații personalizate și anunțuri publicitare relevante utilizatorului și nu vor fi vândute, înstrăinate sau închiriate unei terțe părți.

Astfel de anunțuri pot fi afișate în website-urile rețelei Google Display și Google Search. Partenerii noștri nu vor colecta informații personale cum ar fi nume, adresa de email, adresa poștala sau număr de telefon. În cazul în care nu sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google sau de către partenerii noștri de publicitate vă rugăm să ne scrieți un email la adresa redactie@prahovaeconomica.eu și veți primi indicațiile necesare pentru dezactivare. A se vedea de asemenea secțiunea următoare privind Politica cookies.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele. Refuzul dvs. nu determină nicio consecință. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate terților cu excepția partenerilor agreați/furnizorilor de servicii cu care există un contract prin care se protejează aceste date primite de la cumpărător sub sancțiunea obligării la plata de daune interese. Dacă nu doriți să primiți informații despre reclame, articole etc. oferite de Prahova Economica. vă rugăm să ne informați printr-un email la adresa redactie@prahovaeconomica.eu

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate sau cât este cerut prin legile aplicabile. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. 

Drepturile de care beneficiați

Conform GDPR, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție gratuită asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată online prin email la adresa ralucaeparu@yahoo.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. 
_______________________________________________________________
Observație:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate