Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Se fac angajări în instituţii publice din Prahova. Este nevoie de secretari, contabili, medici, muncitori calificaţi, paznici etc

29 mai 2024
Share:
job-interview-3410427-1280-jpg-1713343749.jpg

În perioada următoare, mai multe instituţii publice din Prahova organizează concursuri pentru ocuparea locurilor de muncă vacante. Este vorba despre meserii diverse care necesită fie studii medii sau generale, fie studii superioare. 

MUZEUL JUDETEAN DE STIINTELE NATURII PRAHOVA are nevoie de Referent de specialitate – secretar, gradul I, normă întreagă, perioadă nedeterminată, Compartimentul Secretariat și relații cu publicul. 

 Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului vacant:
– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
– Vechime în specialitatea funcției (prevăzută cu studii superioare): minim 6 ani și 6 luni

Condiții specifice obligatorii:
– Atestat/certificat competențe limbi străine de circulație internațională;
– Atestat/certificat curs competențe digitale (Windows, Microsoft Office, Internet)

COLEGIUL „ION KALINDERU”, BUȘTENI organizează concurs pentru postul de ADMINISTRATOR FINANCIAR, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura CONTABILITATE. Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: Superioare în domeniul Economic;
2. Perfecționări (specializări): Contabilitate şi Informatică de Gestiune (diplomă de licenţă);
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (nivel avansat): word; excel; e-mail; rulare program de contabilitate şi program salarii edusal;
4. Limbi străine cunoscute – nu se cere.
5. Vechimea în specialitatea studiilor: 5 ANI
6. Nivelul studiilor: SUPERIOARE

SCOALA GIMNAZIALA TOMA T. SOCOLESCU PĂULEŞTI are nevoie de un INGRIJITOR. Post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura ADMINISTRATIV. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipăîn limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului
– Vechimea in munca:NU ESTE CAZUL
– Nivelul studiilor: GENERALE

LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI angajează un paznic. 

condiţii specifice:

a) studii minime: generale; şcoalǎ profesionalǎ; învǎţǎmânt obligatoriu de 10 clase; liceu
b) vechime în domeniu – un an
c) Atestat de pazǎ și certificatul de absolvire a cursului de agent de pază și ordine/agent de securitate

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL MIZIL are nevoie de administrator financiar si secretar. Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor
– pentru administrator financiar: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic – pentru secretar: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, recunoscute pentru functia de secretar scoala
2. Vechime în specialitatea studiilor:
– pentru administrator financiar: minim 3 ani
– pentru secretar: minim 3 ani

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI organizează concurs pentru postul de ADMINISTRATOR FINANCIAR(CONTABIL), post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura DIDACTIC AUXILIAR/CONTABILITATE. 

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: superioare economice, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență.
2. Perfecționări (specializări): în domeniul financiar-contabil constituie un avantaj.
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: pachet Microsoft Office.
5. Limbi străine cunoscute – nu se cer;
6. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare și relaționare, abilități de lucru în echipă, capacitate de gestionare a timpului și priorităților (mai ales în condiții de stres), disponibilitate pentru program flexibil

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA angajează ASISTENT MEDICAL COMUNITAR. 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
– DIPLOMĂ DE ŞCOALĂ SANITARĂ POSTLICEALĂ SAU DIPLOMA DE STUDII POSTLICEALE PRIN ECHIVALARE CONFORM HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 797/1997 PRIVIND ECHIVALAREA STUDIILOR ABSOLVENŢILOR LICEELOR SANITARE – MEDICINĂ GENERALĂ ;
– CERTIFICAT DE MEMBRU O.A.M.M.R ÎNSOTIT DE AVIZ ȘI ADEVERINȚA PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS ELIBERATE DE O.A.M.M.R. CONFORM HOTĂRÂRII NR. 35/2015 A O.A.M.M.R. – ÎN TERMEN;
– POLIȚA DE ASIGURARE MALPRAXIS ÎN TERMEN;
– VECHIME ÎN SPECIALITATE MINIM 6 LUNI
– CUNOȘTINȚE OPERARE CALCULATOR – NIVEL MINIM

SPITALUL ORĂȘENESC URLAȚI organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi:

– 1 post unic medic specialist Medicină Internă, Secția Medicină internă perioadă nedeterminată, normă intreagă,
– 1 post unic medic specialist Cardiologie, Ambulatoriu integrat, perioadă nedeterminată, normă intreagă,
– 1 post unic medic specialist Oftalmologie, Ambulatoriu integrat , perioadă nedeterminată, normă intreagă

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI” PLOIEȘTI are nevoie de un îngrijitor. 

SPITALUL ORASENESC SINAIA organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi:

• ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ;
• ASISTENT MEDICAL LABORATOR – LABORATOR ANALIZE MEDICALE;
• INFIRMIERĂ – COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ;
• ECONOMIST I A – SERVICIUL A.T.A.T

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUȘTENI are nevoie de un Administrator I, în cadrul COMP. DE ADMINISTRARE A PIEȚEI AGROALIMENTARE ȘI A BAZELOR SPORTIVE. – Condițiile specifice : studii medii, atestate cu diploma de absolvire sau diploma de bacalaureat; vechime în muncă – minim 1 an.

LICEUL TEHNOLOGIC ”TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI angajează secretar. 

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “DIMITRIE CANTEMIR” caută un medic specialist( specialitatea medicină generală / medicină de familie) la Cabinetul medical (cu staționar), prevăzut cu studii universitare de licență în domeniul medical, vechime– minim 3 ani în gradul de medic M.G./ M.F.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GURA VITIOAREI angajează îngrijitor cu jumătate de normă (0,25 normă Școala Gimnazială Bughea de Jos + 0,25 normă Școala Gimnazială Poiana Copăceni)

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Generale, 10 clase;
2. Vechimea în muncă: 3 ani.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN ANDREOIU”, PLOIEȘTI organizează concurs pentru postul de medic specialist confirmat în specialitatea chirurgie generală, pe durată nedeterminată, în cadrul Secției Chirurgie Generală I. 

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialiști:
– Diplomă de licență;
– Certificat de medic specialist;
– Stagiu de rezidențiat finalizat.

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA angajează inginer IA în cadrul Serviciului Aprovizionare, Administrativ, Achiziții, Întreținere, Tehnic, Transport, denumit în continuare Serviciul A.A.A.I.T.T.

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post, necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiiei contractuale
– diplomă de licență.
– 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIESTI are nevoie de un muncitor calificat. 

Conditii specifice:
1. Studii de specialitate: Medii / generale ;
2. Perfecţionări (specializări): – curs de calificare lucrător în cultura plantelor;
3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: minimum 1 an;
4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): –
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicativitate, adaptabililate, capacitate de lucru în echipă

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI angajează un paznic. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Studii medii + atestat agent de securitate
2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se solicita.

PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA are nevoie de un muncitor calificat (lăcătuș mecanic), treapta I din cadrul Formației Gospodărie Orășenească a Primăriei oraşului Azuga, cu durata normală a timpului de lucru respectiv 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

Condiții specifice de participare la concurs:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– certificat calificare în meseria de lăcătuș mecanic;
– vechime în muncă- minimum 9 ani.