Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Prahova: Consilierii judeţeni au aprobat alocarea sumei de 4,7 milioane de lei pentru piste de biciclete pe "Drumul lui Bachus"

14 septembrie 2023
Share:
cycling-5178398-1280-jpg-1694692219.jpg

Aleşii judeţeni prahoveni au votat ieri, în cadrul unei şedinţe extraordinare, aprobarea studiului de fezabilitate pentru înfiinţarea de piste de biciclete pe Drumul lui Bachus, un traseu turistic care parcurge vechiul "drum al vinului" de acum 2000 de ani adică traversează localitățile Mizil, Tohani, Ceptura, Urlați, Jercălăi, Valea Călugărească, Vărbila, Bucov, Seciu, Boldeşti-Scăieni, Zamfira, Plopeni, Băicoi, Florești și Filipeştii de Pădure.

Totodată, consilierii judeţeni au aprobat contribuția financiară proprie a Județului Prahova necesară realizării proiectului, în sumă de 4.762.220 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuielile care nu sunt finanțate din Fondul pentru mediu. 

"Implementarea acestui proiect urmărește creșterea  gradul de acces pentru localnici si turiști astfel încât „DRUMUL LUI BACHUS” din județul Prahova să devină cât mai cunoscut atât pe plan intern cât și pe plan extern. Este menit pentru a pune în valoare noile crame care au apărut recent, în special producătorii mici. Turismul viticol în podgoriile autohtone, o noțiune până nu de mult străină pentru români, începe să devină o alternativă a vacanțelor târzii de toamnă – crame, conace, biserici, totul concentrat pe distanta a doar 60 de kilometri. Prin politica de dezvoltare U.A.T Județul Prahova își propune ca pe lângă resursele proprii să atragă și finanțări colaterale astfel încât să poată fi realizate proiectele de investiții necesare comunității locale. Administrarea drumurilor judeţene este asigurată de către Consiliul Judeţean Prahova, excepţie făcând sectoarele de drum judeţean situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente care sunt administrate de către consiliile locale. Principalul avantaj obținut în urma realizării proiectului este siguranța circulației bicicliștilor, îmbunătățirea condițiilor de viață la nivelul localităților prin creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor și prin protecția infrastructurii. Cererea de finanțare a fost depusă în luna noiembrie 2022,  din documentele necesare contractării finanțării în cazul în care proiectul nu a fost respins facând parte și studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate a fost întocmit conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Comisia Tehnico-Economică de Avizare din cadrul Consiliului Județean Prahova s-a întrunit și a comunicat Aviz favorabil Nr. 15181/27.06.2023, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE PISTE DE BICICLETE PE DRUMUL LUI BACHUS ÎN JUDEȚUL PRAHOVA”.", se arată în expunerea de motive. 

Valoarea totală a proiectului are un cuantum de 21,682,909.00 lei fără TVA și 25,762,220.00 lei cu TVA. Pentru implementarea proiectului „Înființare piste de biciclete în județul Prahova” se urmărește accesarea fondurilor prin „Programul de realizare a pistelor pentru biciclete”. În prezent dosarul se află în etapa a II-a de depunere. Conform ghidului de finanțare termenul de depunere a documentelor aferente etapei a II- este data de  27.09.2023.