Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Modificări ale Codului Muncii. Află ultimele măsuri despre semnătura electronică şi fişa postului!

14 mai 2021
Share:
Modificări ale Codului Muncii. Află ultimele măsuri despre semnătura electronică şi fişa postului!

Prin O.U.G. nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative s-a stabilit că documentele în domeniul relaţiilor de muncă pot fi încheiate prin utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Potrivit noilor prevederi legale “Forma scrisă a înscrisurilor cerute de prezenta lege se consideră îndeplinită şi dacă înscrisul este întocmit în formă electronică şi este semnat cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, în condiţiile legii.”

De reţinut că angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, să utilizeze semnătura electronică, iar la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz, părţile trebuie să  utilizeze acelaşi tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică avansată sau calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat. Prin urmare nu se poate ca o parte să semneze olograf un înscris, iar cealaltă electronic acelaşi înscris.

De asemenea, s-a legalizat modalitatea de realizare a instruirii lucrătorilor şi prin mijloace electronice, ca alternativă la soluţia legislativă existentă până nu demult.

Totodată, s-a clarificat ce tip de informaţii şi instrucţiuni de lucru trebuie să primească un telesalariat din partea angajatorului, având în vedere că telesalariatul îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Prin O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii s-a eliminat obligaţia microîntreprinderilor de a întocmi regulament intern şi de a indica în conţinutul contractului individual de muncă fişa postului. Cu toate acestea, la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fişa postului cu specificarea atribuţiilor postului.

În plus, “pentru salariaţii mobili, salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu şi salariaţii microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.”

comunicat ITM Prahova

foto cu caracter ilustrativ