Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Mai multe instituţii publice din Prahova au scos posturi la concurs pentru perioada următoare. Află ce ţi se potriveşte!

9 ianuarie 2024
Share:
business-g600543be3-640-jpg-1639561885.jpg

Mai multe instituţii publice din Prahova au anunţat pe platforma posturi.gov.ro că organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada următoare. Este vorba în general despre unităţi spitaliceşti şi de învăţământ. Posturile vizează meserii diverse care necesită studii superioare, dar şi  medii. 

SPITALUL ORĂȘENESC ,,SFÂNTA FILOFTEIA" MIZIL angajează medici pentru mai multe specializări. 

 un post de medic specialist în specialitatea urologie;
• un post de medic specialist în specialitatea psihiatrie;
• un post de medic specialist în specialitatea neurologie;
• un post de medic specialist în specialitatea cardiologie;
• un post de medic specialist în specialitatea endocrinologie;
• un post de medic specialist în specialitatea gastroenterologie;
• un post de medic specialist în specialitatea dermatovenerologie ;
• un post de medic specialist în specialitatea ortopedie și traumatologie;
• un post de medic specialist în specialitatea diabet zaharat nutriție și boli metabolice. 

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA organizează concurs pentru ocuparea postului de director medical. 

Criteriile specifice sunt următoarele:
a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
b) sunt confirmați medic specialist sau medic primar;
c) au vechime de minimum 5 ani în specialitate;;

Persoana care va ocupa funcția de director medical, sub sancţiunea revocării din funcţie, are obligaţia ca, în termen de 2 ani de la data ocupării funcţiei şi ulterior la fiecare 2 ani, să facă dovada absolvirii unuia dintre cursurile de perfecţionare de scurtă durată în management sanitar, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Tot la spitalul din Azuga e nevoie şi de director financiar contabil. 

Criteriile specifice sunt următoarele:
a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durata, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
b) au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
c) dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu*;

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ PRAHOVA organizează concurs pentru postul liber de secretar. 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
1. studii superioare cu diploma de licență în domeniul economic, resurse umane, juridice;
2. vechime în specialitatea de pe diplomă/secretar instituție de învățământ de minim 4 ani. 

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA ARICESTII RAHTIVANI angajează un îngrijitor. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii/generale;
2. Perfecționări (specializări): certificat de absolvire, curs instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, valabil- constituie avantaj;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu se solicită;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu se solicită;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul din unitate, cu preșcolarii si părinții acestora, abilități de muncă în echipă, răspundere pentru inventarul încredințat, răspundere pentru starea de curățenie și de igienă din grădiniță, să știe sa folosească produsele de curățenie precum și ustensilele de lucru, disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini trasate prin fișa postului, să aibă cunoștințe de legislație specifice locului de muncă, să aibă cunostințe in domeniile SSM și Situații de Urgență, să manifeste grijă față de copii, afecțiune;
8. Vechime nu se solicită.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENI angajează administrator de patrimoniu. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ”, PLOIEȘTI are nevoie de un paznic dar şi de un administrator de patrimoniu. 

COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE IORGA” VĂLENII DE MUNTE organizează concurs pentru postul vacant de informatician.

 Condiții specifice de participare la concurs:
– Studii: Medii
– Vechime în specialitatea postului: 5 ani
– Absolvent cu diplomă de bacalaureat
– Cunoștiințe medii de programare
– Cunoștiințe: sisteme de operare, configurare servere, administrare servere, stații de lucru din rețelele de calculatoare. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, PODENII NOI angajează un îngrijitor. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii;
2. Vechime : nu se solicita.

CLUBUL SPORTIV ORAȘENESC TRICOLORUL BREAZA angajează un contabil. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: diploma bacalaureat impreuna cu orice act doveditor de absolvire a unui curs in domeniul contabilitatii;
2. Perfecționări (specializări): Cursuri de specialitate bugetara/ liceu profil contabilitate sau postliceal profil contabilitate;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): să probeze o bună cunoaștere a conducerii contabilitatii computerizate;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: …………….
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: -inteligenţă (gândire logică, memorie, capacitate de analiza şi sinteză);
6. Vechime vechime minim 5 ani in specialitate

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENIUI MARI organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu. 

Condiţii de înscriere la concurs:
• Studii superioare: inginer/ subinginer/ economist.
• Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani în domeniul economic/ administrativ.

CREȘA NR.39 PLOIEȘTI are nevoie de administrator financiar. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii superioare cu licență,profil economic(ASE,contabilitate,finanțe bănci)
2. Vechime în specialitatea studiilor absolvite 10 ani.
3. Cunoștințe avansate de operare calculator( Microsoft Office, motoare de căutare,platforme)
4. Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale
5. Noțiuni de comunicare în relații publice, cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române. 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI organizează concurs pentru postul de administrator financiar. 

Conditii specifice:
– Studii de specialitate: Studii superioare in domeniul Economic
-Perfectionari ( specializari) : curs perfectionare (optional)
-Cunostinte de operare/programare pe calculator (nivel avansat): word, excel, e-mail ,rulare program de contabilitate, program salarii
-Abilitati ,calitati si aptitudini necesare postului ( declaratie pe propria raspundere)
-Cerinte specifice: (conform art.542 alin (1) si (2) din O.U.G.57/2019: nu se solicita
– Vechime in specialitatea studiilor absolvite: 10 ani