Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Modificări pentru BAC-ul din 2027: Testare la două limbi străine şi a cunoştinţelor de bază indiferent de profil!

12 iulie 2022
Share:
Dacă Senatul va fi de acord, în stare de urgenţă şi alertă nu se vor mai susţine examenele naţionale

Potrivit celor două proiecte de legi din cadrul programului România educată, care vor intra de mâine în dezbatere publică pentru 35 de zile, sunt modificări şi în ceea ce priveşte susţinerea examenului de bacalaureat începând cu promoţia care va urma deja educaţia după planul cadru nou, cele realizate pentru liceu în septembrie 2023, aşadar elevii care încep clasa a IX-a în anul şcolar 2023-2024. Deci din 2027, va fi o probă obligatorie pentru toţi elevii la cunoştinţe de bază din limba română, matematică, geografie, istorie etc şi se va susţine o evaluare pentru ambele limbi străine predate. 

Examenul de bacalaureat este prevăzut a avea următoarele probe: o probă scrisă de evaluare a competenţelor la discipline cuprinse în trunchiul comun, două probe de evaluare a competenţelor lingvistice la limbi de circulaţie internaţională, probă de evaluare a competenţelor digitale, probă scrisă la limba maternă, probe scrise facultative la alegerea candidatului, specifice profilului sau specializării. 

"Proba A este comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările şi constă în evaluarea competenţelor generale formate pe parcursul ciclului liceal la noţiuni legate de comunicarea în limba română, matematică şi ştiinţe ale naturii, istoria geografiei României şi Europei şi ştiinţe socio-umane, aceasta fiind o singură probă scrisă care să verifice competenţele de bază. Condiţie de promovare minim nota 6. 

Proba B -rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Se pot echivala prin examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine. condiţie de promovare obşinerea cel puţin a nivelului independent la ambele probe. 

Şi acei elevi care promovează proba de competenţe digitale şi consideră că au competenţe de programatori vor avea la dispoziţie o probă în care să demonstreze aceste competenţe. Ne-am dori ca această probă să fie luată în considerare şi de angajatori şi de universităţi", a explicat ministrul sorin Câmpeanu. 

Se va considera că au luat bacalaureatul elevii care au îndepliniti cumulativ condiţiile cu minim nota 6 sau nivelurile prevăzute, dar proba facultativă nu va condiţiona promovarea bacalaureatului, ci este pentru a demonstra nivelul de excelenţă la o materie.