Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

DGASPC Prahova a finalizat proiectul "Prevenirea separării copilului de familia naturală"

19 ianuarie 2023
Share:
f01d4f1d-fdc9-4c74-8b8c-9d47fb8cb63c-jpg-1652807755.jpg

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, a finalizat proiectul "Prevenirea separării copilului de familia naturală", finanţat din fonduri europene, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul principal l-a reprezentat dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunităţii, care să contribuie direct la reducerea riscului de separare a copilului de familie și a numărului de minori instituționalizați în județul Prahova.

Alte scopuri urmărite prin acest demers:

- Prevenirea reapariției riscului de separare a copilului de familie pentru 50 copii reintegrați în familie.

- Prevenirea riscului separării unui număr de 200 de copii din județul Prahova de familiile lor din cauze economico-sociale.

- Înființarea unui centru de zi pentru copiii aflați în risc de separare de familia naturală.

- Sprijin pentru accesul pe piața muncii si integrare socio-profesionala pentru 10 tineri (cu vârsta de pana la 18 ani).

- Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie.

Durata de implementare :16 iunie 2020 - 15 ianuarie 2023

Valoare totală proiect: 5.908.385,99 lei, dintre care cheltuielile nerambursabile au fost în valoare de 5.790.218,27 lei.