Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Angajări în instituţii publice din Prahova. Se caută personal auxiliar în spitale, şcoli şi primării, pe diverse meserii

4 iunie 2024
Share:
shaking-hands-g7f2f32888-640-jpg-1642516386.jpg

Mai multe instituţii publice din Prahova au scos la concurs posturile vacante din organigramele lor. Aceste posturi vizează meserii diverse atât pentru persoane cu studii superioare, cât şi altele pentru studii medii şi generale. 

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIESTI angajează un muncitor calificat la creşterea plantelor. 

Conditii specifice:
1. Studii de specialitate: Medii / generale ;
2. Perfecţionări (specializări): – curs de calificare lucrător în cultura plantelor;
3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: minimum 1 an;
4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): –
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicativitate, adaptabililate, capacitate de lucru în echipă

Totodată, Administraţia Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de Muncitor Calificat (calificare lucrător în creșterea animalelor) în cadrul Serviciului Zoo și Ocrotirea Animalelor, perioada nedeterminată, timp de lucru 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână în data de 20.06.2024, ora 10.00 – proba practică, iar în data de 27.06.2024, ora 10.00 – interviul, la sediul unității, strada Dacia, nr.11, sat Bucov, comuna Bucov.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI are nevoie de un paznic. Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Studii medii + atestat agent de securitate
2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se solicita.

PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA angajează muncitor calificat (lăcătuș mecanic), treapta I din cadrul Formației Gospodărie Orășenească a Primăriei. 

 Condiții specifice de participare la concurs:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– certificat calificare în meseria de lăcătuș mecanic;
– vechime în muncă- minimum 9 ani.

COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA are nevoie de

-paznic. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
– Abilități, calități și aptitudini necesare: atenție la detalii, abilități de comunicare, calm, răbdare, abilitatea de a evita confruntările, abilitatea de a lucra pe cont propriu, integritate.
– Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): certificat de absolvire a cursului de calificare profesională de agent de pază și ordine și atestat eliberat de poliţie, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Vechimea in munca: NU E CAZUL/ NU E CAZUL;

-MUNCITOR CALIFICAT ÎNTREȚINERE, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura ADMINISTRATIV, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
Abilități, calități și aptitudini necesare: ablităţi de comunicare şi muncă în echipă, seriozitate, implicare; atenție crescută la detalii și spirit de observație; punctualitate, disponibilitate pentru programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea specifică
Vechimea in munca: minimum 1 an
Nivelul studiilor: școală profesională sau cel puțin 10 clase

SCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSMINELE angajează îngrijitor clădiri la compartimentul administrativ-personal nedidactic auxiliar, pe perioadă nedeterminată-1 norma, durata timpului de muncă normală de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, program de lucru conform Regulamentului Intern.

Condițiile specifice de ocupare a postului vacant contractual de îngrijitor din cadrul Școlii Gimnaziale, Comuna Cosminele:
a) Studii medii: 10 clase absolvite cu diplomă de absolvire;
b) Vechimea în muncă: NU necesită;
c) Cunoştinţe privind modul de realizare a curățeniei, implicit a etapelor de realizare a operațiilor de igienizare a încăperilor, a utilizării materialelor și ustensilelor pentru curățenie, a manevrării în mod corespunzător a stingătoarelor în caz de incendiu;
d) Abilități de comunicare şi relaţionare cu întreg personalul unității de învățământ;
e) Disponibilitate la timp de lucru prelungit (doar în situații speciale);
f) Răspunde de starea de curățenie și igienă în sectorul repartizat;
g) Răspunde de inventarul încredințat;
h) Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților specificate în fișa postului;
i) Cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI.

LICEUL TEHNOLOGIC TASE DUMITRESCU , MIZIL angajează 2 îngrijitori. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipăîn limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului
Vechimea in munca:nu se solicita
Nivelul studiilor: 10 clase/ scoala profesionala

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SAT NEDELEA,COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI , NEDELEA are nevoie de un administrator financiar. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: Superioare în domeniul Economic;
2. Perfecționări (specializări): Contabilitate şi Informatică de Gestiune (diplomă de licenţă);
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (nivel avansat): word; excel; e-mail; rulare program de contabilitate şi program salarii edusal;
4. Limbi străine cunoscute – nu se cere;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: obligativitatea de a lucra în proiectele europene inițiate de conducerea școlii : PNRR; PNRAS.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA organizează concurs pentru ocuparea posturilor:

– 1 post asistent medical – studii postliceale;
– 1 post infirmier – studii medii/generale;
– 1 post îngrijitor – studii medii/generale.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIEȘTI angajează :

– 2 posturi cu normă întreagă pe durată nedeterminată de bucatar I – în cadrul Serviciului Administrativ, Gospodarire, Deservire si Relatii cu publicul
– 1 post cu normă întreagă pe durată nedeterminată de muncitor necalificat – în cadrul Serviciului Administrativ, Gospodarire, Deservire si Relatii cu publicul

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI are disponibile mai multe posturi:

– 1 post Referent treapta IA, studii medii, în cadrul Biroului Tehnic-Administrativ- Aprovizionare,Transport, normă întreagă, perioadă nedeterminată, post contractual vacant;
– 1 post Muncitor calificat – bucătar, treapta IV, studii generale, în cadrul Personal deservire – preparare hrană în blocurile alimentare, normă întreagă, perioadă nedeterminată, post contractual vacant;
– 1 post Muncitor calificat – electrician, treapta I, studii generale, în cadrul Personal deservire – activități de întreținere clădiri și instalații de apă, lumină și încălzire, normă întreagă, perioadă nedeterminată, post contractual vacant;
– 2 posturi Îngrijitoare, studii generale, în cadrul Personal auxiliar – Îngrijitori curățenie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, post contractual vacant;
– 1 post Îngrijitoare, studii generale, în cadrul Compartiment Primire Urgențe, normă întreagă, perioadă nedeterminată, post contractual vacant;

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ''DR. CONSTANTIN ANDREOIU'' PLOIESTI are 4 posturi vacante de medic specialist confirmat in specialitatea neurologie studii S, cu normă întreagă, perioada nedeterminata, funcție de execuție – Sectia Neurologie pe care le scoate la concurs.

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,REGINA MARIA" MUNICIPIUL PLOIESTI are nevoie de un îngrijitor. 

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI angajează director financiar contabil şi un registrator medical debutant în cadrul Serviciului evaluare și statistică medicală
Condiţii specifice de ocupare a posturilor:
 studii medii: diplomă de bacalaureat;
 cunoștințe operare PC
 vechime în specialitate: nu necesită

 si 1 post asistent medical PL (generalist) în cadrul Cabinetului de Radioterapie-Ambulatoriu integrat

Primăria DRAJNA angajează un referent la Căminul Cultural. 

Primăria oraşului Urlaţi angajează un muncitor necalificat – 1 post în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat, Birou Administrare, Exploatare, Întreținere, Bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public si privat, pe perioadă nedeterminată, program de lucru 8 ore /zi, 40 ore/ săptămână.
Condiții specifice pentru ocuparea postului:
• nivelul studiilor- studii generale;
• Vechime: nu este cazul.

SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA are nevoie de biolog debutant.