vineri , 10 iulie 2020
Acasă / Economic / Guvernul a adoptat Legea Prevenţiei. Urmează dezbaterea şi aprobarea în Parlament

Guvernul a adoptat Legea Prevenţiei. Urmează dezbaterea şi aprobarea în Parlament

Proiectul Legii prevenției a fost adoptat astăzi de Guvern, urmând să fie transmis spre dezbatere și aprobare Parlamentului. 

Crearea legislației necesare pentru educarea și informarea operatorilor economici și identificarea zonei de rezonabilitate în actul de control sunt cei doi piloni ai proiectului de act normativ.

“Adoptarea Legii prevenției este un prim pas în emanciparea actului de control, urmând ca al doilea pas să fie conformarea voluntară, participativă  a mediului de business, care va îmbunătăți gradul de colectare la bugetul de stat. Proiectul va intra în procedură parlamentară de urgență și sperăm  să ajungă cât mai repede pe masa Administrației Prezidențiale pentru promulgare”, a declarat ministrul Alexandru Petrescu.

Cele 267 de contravenții ce vor fi supuse mecanismului prevenției sunt fapte  care nu prezintă un grad de pericol social ridicat. Aceste contravenții sunt din domeniile fiscal, legislația muncii, agricultură, turism, ape și păduri,  protecția mediului, comunicații, educație, protecția consumatorului, administrației locale, afacerilor interne.

Amintim faptul că prin acest act normativ operatorii economici vor avea posibilitatea să remedieze o abatere constatată la primul control, într-un termen de maximum 3 luni de zile. Facilitatea introdusă pentru antreprenori constă în faptul că, spre deosebire de legislația aflată acum în vigoare, în urma actului de control se dă doar un avertisment, fără aplicarea sancțiunii prevăzute de lege pentru contravenția înregistrată, urmând, după expirarea termenului acordat, în urma unui nou control, fie să se constate remedierea acesteia, fie să se aplice sancționarea pentru neconformare.

Totodată, operatorul care a fost identificat ca neconform, beneficiază de prevenție o singură dată pentru oricare dintre contravenții, în termen de trei ani de la data aplicării sancțiunii avertismentului.

Mai jos aveţi anumite situaţii care apar în această lege:

“Termen de remediere – perioada de timp de maxim 90 de zile calendaristice, stabilită de comun acord, de către agentul constatator împreună cu contravenientul,  pentru faptele constatate, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii obligațiilor legale; termenul de remediere nu poate fi modificat”.

  • “În cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, la prima constatare sau în condițiile prevăzute la art. 9, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni complementare”.
  • “Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, în următoarele situații:

a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;
b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă;
c) în cazul în care, la reluarea controlului, agentul constatator s-ar afla în situația de a constata și sancționa aceeași faptă”.

  • “Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii, inclusiv din cele prevăzute în anexa nr. 1 (lista celor 333 de articole de legi privind abateri – n.r.) la prezenta lege, constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal la care se anexează, după caz, un plan de remediere”.
  • “Agentul constatator are obligaţia să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat de prevederile” privind perioada de remediere.
  • “Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi este nul de drept”.
  • “Contravenientul beneficiază de măsurile” privind perioada de remediere “o singură dată pentru oricare dintre contravențiile menționate în anexa nr. 1, în termen de 3 ani de la data aplicării sancțiunii avertismentului”.
  • “În cazul în care, după ce a beneficiat de măsurile” privind perioada de reedere “contravenientul săvârşeşte din nou aceeași contravenție în termen de 3 ani, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor”.
  • “Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare și ghiduri și/sau să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind:

    – drepturile și obligațiile acestor autorități în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și privind drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;
– legislația în vigoare privind activitatea de constatare și sancționare a contravențiilor;
– legislația în vigoare care reglementează faptele contravenționale pe care autoritatea publică respectivă este competentă să le constate și pentru care este competentă să aplice sancțiuni, indicând distinct lista contravențiilor și a sancțiunilor contravenționale și/sau a altor măsuri administrative aplicabile acestora”.

  • “Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei în ceea ce privește aspectele menționate” anterior.
  • “Instituțiile publice și instituțiile publice locale cu atribuții de control, pe domeniile de competență, au obligația să îndrume operatorii economici, persoanele fizice, instituțiile publice, respectiv instituțiile publice locale pentru aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale care fac obiectul activității de control”.

 Legea prevenției reprezintă  o etapă   în   strategia   de   îmbunătățire   a   relației statului cu mediul  de afaceri.

Verifică şi

Cererile unice de plată pentru campania agricolă 2020 se depun până pe 15 iunie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) reamintește tuturor beneficiarilor că data …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *