Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

UPG Ploieşti este parte a unui proiect privind reabilitarea depozitelor de deşeuri

7 iunie 2022
Share:
UPG Ploieşti face schimb de experienţă cu alte universităţi din Europa prin programul Erasmus Week

În Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești se află în derulare Proiectul SMARTEnvi-Smart Decision Tools for Reducing Hazards to Our Environment and Water Resources by Rehabilitating Open Dumps/ Instrumente inteligente de decizie pentru reducerea impactului asupra mediului și resurselor de apă prin reabilitarea depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată)

Proiectul este dezvoltat de 9 parteneri oficiali și șase parteneri asociați din cinci țări: Gebze Technical University, Pamukkale University și Denizli Metropolitan Municipality, din Turcia; Training 2000 și Municipalitatea Fano din Italia; Silesian University of Technology din Polonia; Sofia University St. Kliment Ohridski și Research and Development Biointech din Bulgaria; Universitatea Petrol-Gaze ​​din Ploiesti din România.

Proiectul SMARTEnvi urmărește să dezvolte, să piloteze și să testeze instrumente digitale inovatoare, metode de instruire și materiale pentru reducerea pericolelor asupra mediului și resurselor de apă prin reabilitarea depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată. Rezultatele intelectuale ale proiectului, și anume instrumentul inteligent de decizie pentru reabilitarea depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată, instrumentul de competență, platforma de învățare electronică multilingvă, modulele de învățare și manualul de îndrumare inteligentă, vor ajuta la dezvoltarea competențelor în diferite sectoare relevante pentru o dezvoltare durabilă, astfel încât să poată face față eficient reabilitării depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată. Grupul țintă include ingineri și alt personal tehnic din sectoarele relevante, factori de decizie și cercetători. Proiectul va oferi, de asemenea, testarea practicilor inovatoare pentru a pregăti grupurile țintă să devină adevărați factori de schimbare.

 În cadrul acestui proiect Universitatea Petrol-Gaze ​​din Ploiesti este reprezentată de următorii experți : Prof.univ.dr.ing.habil Dinu Florinel – Rector UPG, Conf.univ.dr.ing. mat. Pană Ion- Prorector, Conf.univ.dr.Cașen Panaitescu - Director dep. Relații Internaționale, aceștia fiind responsabili cu efectuarea următoarele studii de caz: analiza de deșeu, analiza levigatului, analiza emisiilor și analiza biogazului. Perioada de desfășurare a proiectului: 01.06.2021-31.05.2023