Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Teatrul "Toma Caragiu" din Ploieşti face angajări. Află posturile şi condiţiile!

3 mai 2022
Share:
Parteneriat între Teatrul Toma Caragiu şi Anticaffe pentru promovare reciproca

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 posturi contractuale de execuție, vacante:

- muncitor calificat (lăcătuș mecanic) treapta profesională I, Serviciul Întreținere – Administrativ;

- supraveghetor sală, studii generale/medii, Serviciul Întreținere – Administrativ;

- șofer treapta prof. I, studii generale/medii, Serviciul Întreținere - Administrativ.

Conditii generale de ocupare a posturilor, conform art. 3 din Anexa la Hot. 286/2011, actualizata:

 

    a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

 

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

 

    c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

 

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

 

    e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

 

    f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

 

  g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

1. muncitor calificat (lacatus mecanic) treapta profesionala I, Serviciul Intretinere – Administrativ. Conditii de participare:  

 

- studii medii/generale;

 

- vechime experienta muncitor - minim 1 an;

 

- notiuni de instalare sanitara;

 

- abilitati si calitati necesare: de organizare in munca - minim 6 ani 6 luni;

 

- capacitate de comunicare, atentie distributiva, atitudine constructiva, capacitate de analiza a prioritatilor si de lucru in conditii de stres.

 

        Probele de concurs sunt: proba practica 25.05.2022 ora 08:30, sustinuta prin verificarea cunostintelor practice si a aptitudinilor privind domeniul mecanic – lacatuserie, interpretare/aplicare schema tehnica, instalatii sanitare, si interviu in maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei practice, numai pentru persoanele care au fost admise la prima proba, cu un punctaj de minim 50 puncte din 100 puncte posibile.

 

2. supraveghetor sala, studii generale/medii, Serviciul Intretinere – Administrativ. Conditii de participare:  

 

- studii medii/generale;

 

- nu se solicita vechime in munca;

 

- disponibilitate la program prelungit in anumite situatii (programul de lucru este repartizat inegal si flexibil, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanta nr. 21/2007 actualizata, privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte si art. 113 alin. (2) din Codul Muncii, actualizat, repausul legal fiind acordat in alte zile ale saptamanii decat cele de sambata si duminica, de regula in zilele de luni si marti cu posibilitatea de recuperare);

 

- abilitati, calitati si aptitudini necesare: vigilenta si atentie permanenta la supravegherea salii si a foayerelor; amabilitate fata de publicul spectator; persoana orientataa catre detalii;

 

- conditie fizica potrivita pentru miscari complexe (aplecari, ridicari etc.);

 

- abilitatea de a lucra cu substante cu potential alergen (detergenti, solutii de curatare etc.);

 

- persoana serioasa si responsabila.

 

Concursul consta in: proba practica 25.05.2022, ora 09:30 si interviu, care se va sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei practice, numai pentru persoanele care au fost admise la prima proba, cu un punctaj de minim 50 puncte din 100 puncte posibile.

 

3. sofer treapta prof. I, studii generale/medii, Serviciul Intretinere Administrativ. Conditii de participare:

 

- studii medii/generale;

 

- vechime in munca - minim 6 ani 6 luni;

 

- experienta sofer minim 3 ani;

 

- card tahograf, permis conducere B, C, D, E;

 

- certificat de pregatire profesionala a conducatorului auto;

 

- aviz psihologic emis de unitati sanitare abilitate;

 

- aviz medical pentru siguranta circulatiei (pentru transport de persoane si marfa);

 

Concursul consta in: proba practica 25.05.2022, ora 10:30 si interviu, care se va sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei practice, numai pentru persoanele care au fost admise la prima proba, cu un punctaj de minim 50 puncte din 100 puncte posibile.

 

 

 

Dosarele de concurs se depun in perioada 04.05.2022 – 17.05.2022, la Teatrul “Toma Caragiu” Ploiesti, str. Toma Caragiu, nr. 13, judetul Prahova, si vor cuprinde:

 

- cerere de inscriere la concurs;

 

- cazier judiciar;

 

- carte identitate - original si copie;

 

- diploma de studii si certificate calificare - original si copie;

 

- curriculum vitae - semnat si datat;

 

- cartea de munca - original si copie si/sau adeverinte care sa ateste vechimea in munca si experienta de specialitate;

 

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate.

 

In cazul postului de sofer, dosarul va contine si:

 

-        permis de conducere sofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B, C, D, E - original si copie;

 

-        certificat de pregatire profesionala a conducatorului auto - original si copie;

 

-        card tahograf - original si copie;

 

-        aviz psihologic emis de unitati sanitare abilitate;

 

-        aviz medical pentru siguranta circulatiei (pentru transport de persoane si marfa).

Detalii și informații, disponibile prin intermediul linkului http://www.teatruploiesti.ro/nou/index.php?page=stire...