Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Se fac angajări în instituţii publice din Prahova! Cele mai multe posturi sunt în şcoli, grădiniţe, dar şi spitale

16 ianuarie 2024
Share:
home-office-2452806-1280-jpg-1705429093.jpg

Mai multe instituţii publice din Prahova au scos posturile libere la concurs pentru perioada următoare. În general sunt locuri de muncă în unităţi şcolare, dar şi în sanitare. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, PODENII NOI are nevoie de un îngrijitor. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii;
2. Vechime : nu se solicita.

CLUBUL SPORTIV ORAȘENESC TRICOLORUL BREAZA caută un contabil. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: diploma bacalaureat impreuna cu orice act doveditor de absolvire a unui curs in domeniul contabilitatii;
2. Perfecționări (specializări): Cursuri de specialitate bugetara/ liceu profil contabilitate sau postliceal profil contabilitate;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): să probeze o bună cunoaștere a conducerii contabilitatii computerizate;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: …………….
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: -inteligenţă (gândire logică, memorie, capacitate de analiza şi sinteză);
6. Vechime vechime minim 5 ani in specialitate

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARI organizează concurs pentru postul de administrator de patrimoniu. 

Condiţii de înscriere la concurs:
• Studii superioare: inginer/ subinginer/ economist.
• Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani în domeniul economic/ administrativ.

CREȘA NR,39 PLOIEȘTI organizează concurs pentru postul vacant de administrator financiar. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii superioare cu licență,profil economic(ASE,contabilitate,finanțe bănci)
2. Vechime în specialitatea studiilor absolvite 10 ani.
3. Cunoștințe avansate de operare calculator( Microsoft Office, motoare de căutare,platforme)
4. Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale
5. Noțiuni de comunicare în relații publice, cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române,

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI are nevoie de un administrator financiar. 

Conditii specifice:
– Studii de specialitate: Studii superioare in domeniul Economic
-Perfectionari ( specializari) : curs perfectionare (optional)
-Cunostinte de operare/programare pe calculator (nivel avansat): word, excel, e-mail ,rulare program de contabilitate, program salarii
-Abilitati ,calitati si aptitudini necesare postului ( declaratie pe propria raspundere)
-Cerinte specifice: (conform art.542 alin (1) si (2) din O.U.G.57/2019: nu se solicita
– Vechime in specialitatea studiilor absolvite: 10 ani

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELE organizează concurs pentru postul de fochist la grădiniţa cu program normal. 

Condiții specifice de participare la concurs :
– Nivelul studiilor: studii generale/liceu/școală profesioanală

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAG are nevoie de administrator financiar. 

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA organizează concurs pentru un post de medic primar. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: superioare (diplomă de licență în medicină);
– aviz anual privind exercitarea profesiei de medic valabil pentru anul în curs;
– certificat de medic primar;
– Certificat de membru al Colegiului Medicilor;
– Asigurare medicală de răpundere civilă în termen de valabilitate

2. Perfecționări (specializări): conform art.1 lit.e) din Ordin nr.1312/250/2020-Program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de A.N.M.C.S.(programul poate fi absolvit în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii);
-conform art.7, alin.(1), lit.a) din Ordin nr.1312/250/2020 – atestat de studii complementare in managementul serviciilor de sanatate eliberat de catre Ministerul Sanatatii (programul poate fi absolvit în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii);
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de lucru în echipă;
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu este cazul;
7. Vechime: minim 5 ani în specialitatea în care a fost confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii.

SPITALUL DE ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE AZUGA are nevoie şi de un asistem medical-şef de secţie recuperare, Medicină Fizică și Balneologie. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: studii medii (diplomă de bacalaureat)
– postliceale (diplomă de absolvire școală postliceală sanitară )
– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Prahova;
– Aviz anual necesar exercitării profesiei de asistent medical generalist în regim salarial eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Prahova;
– Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Prahova
– Certificat de grad principal, specialitatea medicină generală;
– Certificat de membru OAMGMAMR Filiala Prahova;
– Asigurare medicală de răpundere civilă în termen de valabilitate;
2. Perfecționări (specializări):nu este cazul;
3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu, program
,,Hypocrate”;
3. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită;
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de lucru în echipă;
5. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu este cazul;
7. Vechime: 5 ani vechime în funcţia de asistent medical.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR NICOLAE SIMACHE” Ploieşti organizează concurs pentru postul de paznic. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: generale/medii (diplomă/ foaie matricolă);
2. Vechime în specialitate: nu se cere

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ are nevoie de secretar. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: nu se solicită
2. Perfecționări (specializări): nu se solicită
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): pachet office; utilizare programe IT secretariat SIIIR, REVISAL, EDUSAL,etc
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu se solicită
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Corespunzătoare postului
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 ali 0 n. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu se solicită
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu se solicită
8. Vechime: minim 3 ani în învăţământ
9. Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire – Conform fișei postului – secretar școala. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: studii superioare finalizate cu examen de licenţă, profil economic (ASE, contabilitate, finanţe bănci), inginerie;
2. Cunoștințe avansate de operare pe calculator: Microsoft Office,(word, excel, powerpoint) motoare de căutare, platforme operaționale (SIIIR, catalog electronic);
3. Cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii (SEAP / SICAP);
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: spirit organizatoric, noțiuni de comunicare în relații publice, cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române, cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;
5. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

PRIMĂRIA COMUNEI CHIOJDEANCA angajează un referent la cadastru IA. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– Studii sau cursuri de perfectionare in domeniu;
– Vechime in munca: 5 ani.

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI are nevoie de un îngrijitor. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: generale
• Vechimea în muncă: 1 an