Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Plasatorii de forţă de muncă în străinătate trebuie să notifice ITM cu privire la fiecare persoană care va lucra în afara ţării

7 mai 2021
Share:
Plasatorii de forţă de muncă în străinătate trebuie să notifice ITM cu privire la fiecare persoană care va lucra în afara ţării

În vederea protecţiei cetăţenilor români  care lucrează în străinătate, guvernul a emis  O.U.G. nr. 33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, act care vine cu o serie de clarificări, dar şi modificări. 

Un element de noutate îl constituie instituirea în sarcina agenţilor de plasare şi a furnizorilor de servicii de plasare a forţei de muncă a obligaţiei de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul social agenţii, respectiv inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială furnizorii de servicii îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României o notificare privind plasarea forţei de muncă, cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterioare plecării din ţară a persoanelor plasate la muncă în străinătate.

Notificarea respectivă trebuie să cuprindă statul de destinaţie, denumirea şi adresa sediului social al angajatorului străin, adresa locaţiilor în care urmează să se presteze activitatea, numărul lucrătorilor români care urmează să plece din ţară, datele de identificare ale acestora, activitatea pe care urmează să o presteze, data la care se efectuează deplasarea, locaţia de unde se efectuează deplasarea, condiţiile de realizare a transportului şi datele de identificare ale operatorului de transport.

Prin instituirea acestei obligaţii inspectoratele teritoriale de muncă vor avea la dispoziţie informaţii relevante ce vor putea fi valorificate în acţiunile de control anterior plecării din ţară a persoanelor plasate la muncă şi vor putea derula acţiuni de control prin care să fie prevenite situaţiile în care cetăţenii români sunt trimişi la muncă în străinătate fără ca agenţii de plasare/furnizorii de servicii de plasare să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute de lege.

De asemenea a fost modificat şi art. 19 al Legii nr. 156/2000, republicată  care stabileşte faptele care constituie contravenţii şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii acestora, cu precizarea că prevederile acestui articol aşa cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 33/2021 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul art. I pct. 16 Oficial al României, Partea I a O.U.G. nr. 33/2021.

Atragem încă o dată atenţia tuturor cetăţenilor români care doresc să lucreze în străinătate că pentru serviciile de mediere pentru angajarea în străinătate nu datorează niciun fel de comisioane, tarife sau taxe, perceperea acestora de la persoanele care apelează la servicii de mediere fiind interzisă. Contractele de mediere trebuie încheiate în formă scrisă,  contractul individual de muncă sau după caz, documentul echivalent acestuia, trebuie încheiat atât în limba statului de destinaţie, cât şi în limba română şi trebuie pus la dispoziţia lucrătorului cetăţean român înainte de plecarea acestuia din România.

De asemenea, agenţii de plasare a forţei de muncă şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a se asigura că, anterior deplasării, lucrătorii plasaţi la muncă în străinătate deţin toate documentele necesare accesului în statul de destinaţie şi toate informaţiile referitoare la condiţiile speciale de intrare în statul de destinaţie, respectiv la regulile speciale care trebuie respectate, conform legislaţiei statului de destinaţie, în condiţiile existenţei unui risc epidemiologic.

Recomandăm tuturor cetăţenilor români care doresc să lucreze în străinătate să se informeze din surse sigure înainte de a accepta o ofertă de muncă în străinătate, iar în situaţia în care au neclarităţi cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au să se adreseze  personalului Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova în vederea îndrumării.

info ITM Prahova

foto cu caracter ilustrativ