Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

La finalul lunii mai 2022, în Prahova erau 5658 de şomeri. 7% dintre ei au studii superioare!

22 iunie 2022
Share:
Modificări ale Codului Muncii. Află ultimele măsuri despre semnătura electronică şi fişa postului!

Pana la sfarsitul lunii mai 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Prahova au fost încadrate în muncă 2.482 persoane, dintre care 1.194 femei. 

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 1.331 au peste 45 de ani, 401 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 155 au între 30 și 35 de ani, 148 sunt tineri între 25 și 30 de ani (64 tineri NEETs) iar 447 sunt tineri sub 25 de ani (363 tineri NEETs).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.202 provin din mediul urban, iar 1.280 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (763), urmate de cele cu studii gimnaziale (590). Numărul celor cu studii studii profesionale si scoala de ucenici este de 684, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 278.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Prahova, 872 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, pana la 31 mai 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 5.451 persoane. Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, puteți accesa www.anofm.ro

La sfârșitul lunii mai 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă PRAHOVA erau înregistrați 5.658 șomeri (din care 2.856 femei), rata șomajului fiind de 1,94% Din totalul de 5.658 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Prahova, 1.550 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.108 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.592 șomeri provin din mediul rural și 1.706 sunt din mediul urban. Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: Șomerii cu studii gimnaziale, scoli profesionale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Prahova (68%), urmat de cei cu studii liceale (25 %). Șomerii cu studii superioare sunt 7 % .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.482 persoane foarte greu ocupabile, 2.155 greu ocupabile, 1.487 mediu ocupabile, iar 534 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Prahova sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Prahova la adresa www.anofm.ro

comunicat de presa AJOFM Prahova