Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Doar 7 muncitori la negru în urma a 197 de controale făcute de ITM Prahova în luna aprilie

10 mai 2022
Share:
img-20220317-wa0013-jpg-1647528550.jpg

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în luna aprilie 2022, 277 acţiuni de control în  domeniul de competenţă. Faptele contravenţionale constatate cu ocazia derulării controalelor au fost sancţionate prin aplicarea de avertismente sau, în situaţiile în care faptele au avut un grad de pericol social concret ridicat, cu amenzi contravenţionale, valoarea totală a amenzilor contravenţionale aplicate în luna aprilie 2022 fiind de 221.500 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 197 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 192.000 lei. Cu ocazia controalelor efectuate, inspectorii de muncă au depistat 7 persoane care prestau muncă nedeclarată şi au sancţionat angajatorii cu amenzi în valoare totală de 140.000 lei.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost efectuat un număr de 80 controale, aplicându-se 178 avertismente şi amenzi în valoare de 29.500 de lei. Angajatorii au comunicat către ITM Prahova 7 evenimente, în urma cercetărilor urmând să se stabilească caracterul acestora, respectiv dacă sunt accidente de muncă sau accidente în afara muncii. De asemenea, inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcţiune a unui echipament de muncă pentru că exista pericol de accidentare.

"Desfășurăm, la nivel național, Campania de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale. Acţiunile de control se efectuează în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, fabricare a nutreţurilor combinate, fabricare a produselor de morărit şipanificaţie, fabricare a băuturilor alcoolice, precum şi în unităţile din minerit, rafinarea ţiţeiului şi în spitale. Obiectivele generale pe care le avem în vedere sunt următoarele: diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, fabricare a băuturilor alcoolice, rafinare a ţiţeiului, exploatare minieră şi îngrijire spitalicească, de asemenea, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate și eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de campanie.” Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat. 

comunicat de presă ITM Prahova

foto arhiva