Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

DGASPC Prahova recrutează 11 asistenţi personali profesionişti

25 august 2022
Share:
DGASPC Prahova caută în continuare asistenţi personali profesionişti. Află condiţiile!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova continuă campania de recrutare de asistenți personali profesioniști în scopul ocupării celor 11 posturi libere în cadrul proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”, cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Certificatul de calificare ca asistent personal profesionist poate fi obținut urmând cursurile organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

Persoanele interesate de ocuparea unui astfel de loc de muncă pot afla mai multe date privind cerinţele minime pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la domiciliul asistentului personal profesionist în mod direct, analizând prevederile Ordinului nr. 1069/2018 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist sau solicitând informaţii personalului de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova.

Evaluarea persoanelor care doresc să devină asistenți personali profesioniști se va realiza de către personalul Serviciului Evaluare Complexă pentru Persoane cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist. Ca urmare a obținerii atestatului, vor fi încheiate contracte individuale de muncă între asistentul personal profesionist și D.G.A.S.P.C. Prahova.

Informații suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază asistentul personal profesionist, pot fi solicitate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14-16, în cadrul Serviciului Resurse Umane sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248, ori prin transmiterea unui e-mail către resurseumanedgaspc@yahoo.com.

comunicat de presă