Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

DGASPC Prahova angajează asistenţi personali profesionişti

29 aprilie 2022
Share:
DGASPC Prahova caută în continuare asistenţi personali profesionişti. Află condiţiile!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova continuă campania de identificare și recrutare de asistenți personali profesioniști în cadrul proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”, proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

 

Readucem în atenția prahovenilor faptul că asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Așteptăm, din partea celor interesați de angajare, cererea de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist, care va fi însoţită de următoarele documente:

 

  1. Copii de pe actele de stare civilă;
  2. Copie de pe dovada absolvirii învățământului gimnazial obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
  3. O scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie/tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare;
  4. Adeverințe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
  5. Copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
  6. Declarație pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist;
  7. Copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist (emis de un furnizor acreditat de formare profesională);
  8. Cazierul judiciar și adeverința de integritate comportamentală pentru solicitant și persoanele cu care acesta locuiește.

 

În scopul de a sprijini cetățenii interesați de un loc de muncă în domeniul asistenței sociale, au fost finalizate demersurile în vederea autorizării instituției în calitate de furnizor de formare profesională pentru ocupația de asistent personal profesionist. Astfel, certificatul de calificare ca asistent personal profesionist poate fi obținut urmând cursurile derulate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

 

Consiliere în vederea obținerii atestatului de asistent personal profesionist necesar recrutării, precum și informații suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază APP-ul, pot fi solicitate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14-16, în cadrul Serviciului Resurse Umane/Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap, sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248/interior 223, ori prin transmiterea unui e-mail către resurseumanedgaspc@yahoo.com / sec.dgaspcph@yahoo.com .