Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

CCI Prahova eliberează avize pentru confirmarea forţei majore în activitatea firmelor afectate de războiul din Ucraina

14 aprilie 2022
Share:
Webinar la CCI Prahova :Noi reglementări legale privind organizarea programului de lucru

În contextul în care din ce în ce mai multe firme sunt afectate de conflictul militar din Ucraina și de instituirea Legii marțiale în această țară, Camera de Comerț și Industrie Prahova sprijină comunitatea de afaceri locală prin emiterea cu celeritate a avizelor  pentru confirmarea existenţei cazurilor de forță majoră.

Se pot adresa atât firmele care lucrează cu parteneri ucraineni, cât şi cele care operează pe relaţia cu Federaţia Rusă şi cu Republica Belarus, țări aflate sub sancţiunile impuse de SUA şi Uniunea Europeană , cu sustinerea majoritatii statelor lumii.

Avizele cu privire la existenta situatiilor de forță majoră se vor elibera în termen de maximum 3 zile de la data depunerii ultimului act solicitat pentru completarea dosarului. Firmele membre ale Camerei de Comert si Industrie Prahova beneficiază de un tarif redus.

Cererile pentru eliberarea documentului prin care se avizează existența evenimentelor de forță majoră pot fi transmise in prima faza prin mijloace de comunicarea la distanță - email sau fax, urmand ca documentele sa fie depuse in original sau in copie certificata de catre solicitant.

Dosarul va cuprinde cel puţin: cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal; documentele care atestă existența raportului contractual afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră; documente doveditoare privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului; notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale, declaratia solicitantului privind veridicitatea datelor furnizate, copie CUI, copie CI si imputernicirea persoanei delegate sa depuna documentele .

Avizarea situației de forţă majoră se realizează în conformitate cu atribuțiile conferite de dispozițiile Art. 4, lit. j) ale Legii nr. 335/2007 privind camerele de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine accesand website-ul  www.cciph.ro -  sectiunea certificate de forță majoră , prin telefon  0344.401.203  sau prin email  juridic@cciph.ro. Persoana de contact este Dna. Andra Apostu – Sef Birou Juridic, Resurse Umane, Arbitraj Comercial.