Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Aproape 3 pe loc la admitere în Şcoala de subofiţeri de pompieri de la Boldeşti

8 ianuarie 2018
Share:
Aproape 3 pe loc la admitere în Şcoala de subofiţeri de pompieri de la Boldeşti

În perioada 10 – 20 ianuarie  a.c.,  la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, se desfăşoară activităţile de organizare, desfăşurare şi evaluare a concursului  de admitere, conform graficului stabilit de comisia de concurs.

În această sesiune sunt înscrişi un număr de 794 de candidaţi pentru 300 de locuri, specializarea subofiţer pompier şi protecţie civilă şi maistru militar auto.

Instituţie de învăţământ militar postliceal, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti deţine, potrivit specificului celor două calificări profesionale: subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, respectiv maistru militar auto, o logistică de pregătire teoretică şi practică modernă şi adaptată cerinţelor în domeniu, ce permite pregătirea, pe parcursul unui  an de studii, a capacităţilor specifice profesiei.

Etapele desfăşurării concursului de admitere sunt :

  • 10 – 11.01.2018, orele 08,30-15,30 înscrierea candidaţilor şi verificarea documentelor prezentate de aceştia, soluţionarea, în limitele competenţelor, a eventualelor nereguli constate şi completarea dosarelor cu documentele prezentate (diplome de bacalaureat şi foi matricole, în original sau copii legalizate) ;
  • 12 – 17.01.2018, orele 07,00 – 15,30 examinarea medicală ;
  • 13 – 18.01.2018, orele 07.00 – 15.30 verificarea aptitudinilor fizice ;
  • 01.2018 începând cu ora 08.00 se va face accesul candidaţilor în sălile de concurs pentru susţinerea lucrării scrise.

Graficul admiterii, etapele şi probele de concurs vor fi publicate la adresa web a instituţiei - www.scoaladepompieri.ro

comunicat de presa