Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Angajări în instituţii publice din Prahova. Este nevoie de personal medical, contabili, dar şi alte meserii

22 ianuarie 2024
Share:
doctor-g9eb030070-640-jpg-1639562453.jpg

Câteva instituţii publice din Prahova au scos la concurs posturile libere pentru perioada următoare. Sunt locuri de muncă în unităţi de învăţământ, în general, dar şi în spitale atât pentru personal specializat, cât şi pentru alte meserii. 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar (contabil sef)

Conditii specifice:
– Studii de specialitate: Studii superioare in domeniul Economic
-Perfectionari ( specializari) : curs perfectionare (optional)
-Cunostinte de operare/programare pe calculator (nivel avansat): word, excel, e-mail ,rulare program de contabilitate, program salarii
-Abilitati ,calitati si aptitudini necesare postului ( declaratie pe propria raspundere)
-Cerinte specifice: (conform art.542 alin (1) si (2) din O.U.G.57/2019: nu se solicita
– Vechime in specialitatea studiilor absolvite: 10 ani

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA a scos la concurs postul de medic primar. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: superioare (diplomă de licență în medicină);
– aviz anual privind exercitarea profesiei de medic valabil pentru anul în curs;
– certificat de medic primar;
– Certificat de membru al Colegiului Medicilor;
– Asigurare medicală de răpundere civilă în termen de valabilitate
2. Perfecționări (specializări): conform art.1 lit.e) din Ordin nr.1312/250/2020-Program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de A.N.M.C.S.(programul poate fi absolvit în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii);
-conform art.7, alin.(1), lit.a) din Ordin nr.1312/250/2020 – atestat de studii complementare in managementul serviciilor de sanatate eliberat de catre Ministerul Sanatatii (programul poate fi absolvit în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii);
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de lucru în echipă;
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu este cazul;
7. Vechime: minim 5 ani în specialitatea în care a fost confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii.

Tot la Spitalul din Azuga e nevoie la Secția recuperare, Medicină Fizică și Balneologie de un asistent medical șef secție. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: studii medii (diplomă de bacalaureat)
– postliceale (diplomă de absolvire școală postliceală sanitară )
– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Prahova;
– Aviz anual necesar exercitării profesiei de asistent medical generalist în regim salarial eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Prahova;
– Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Prahova
– Certificat de grad principal, specialitatea medicină generală;
– Certificat de membru OAMGMAMR Filiala Prahova;
– Asigurare medicală de răpundere civilă în termen de valabilitate;
2. Perfecționări (specializări):nu este cazul;
3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu, program
,,Hypocrate”;
3. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită;
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de lucru în echipă;
5. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu este cazul;
7. Vechime: 5 ani vechime în funcţia de asistent medical.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI angajează un administrator de patrimoniu. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: studii superioare finalizate cu examen de licenţă, profil economic (ASE, contabilitate, finanţe bănci), inginerie;
2. Cunoștințe avansate de operare pe calculator: Microsoft Office,(word, excel, powerpoint) motoare de căutare, platforme operaționale (SIIIR, catalog electronic);
3. Cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii (SEAP / SICAP);
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: spirit organizatoric, noțiuni de comunicare în relații publice, cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române, cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;
5. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

PRIMĂRIA COMUNEI CHIOJDEANCA angajează un referent la cadastru. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– Studii sau cursuri de perfectionare in domeniu;
– Vechime in munca: 5 ani.

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI organizează concurs pentru postul de îngrijitor. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: generale
• Vechimea în muncă: 1 an

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI angajează un bibliotecar. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
Pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale:
1. cunoștințe operare calculator: Microsoft Office(Word, Excel) și navigare pe internet
2. Vechimea in munca:Nu este cazul
3. Nivelul studiilor: Medii

SPITALUL ORĂȘENESC URLAȚI organizează concurs pentru următoarele posturi:

– 1 post unic medic specialist Medicină Internă, Secția Medicină internă perioadă nedeterminată,normă intreagă,
-1 post unic medic specialist Cardiologie, Ambulatoriu integrat, perioadă nedeterminată, normă intreagă
– 1 post unic medic specialist Neurologie, Ambulatoriu integrat , perioadă nedeterminată, normă intreagă,
– 1 post unic temporar vacant de medic in specialitatea,Medicină generală/Medicină de familie cu atestat in Asistența medicală de urgență prespitalicească/competență in Urgențe prespitaliceşti la Camera de gardă, pe perioadă determinată de 2 ani, normă intreagă

Detalii despre concurs aici. 

SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE TITULESCU” PLOIESTI are nevoie de un administrator financiar. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii superioare cu licenţă, profil economic (ASE, contabilitate, finanţe bănci);
2. Perfecționări (specializări): contabil, expert contabil, administrator financiar;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):
cunoştinţe avansate de operare calculator (Microsoft Office, motoare de căutare, platforme educaţionale);
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: limba engleza,nivel mediu;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
– cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ (EDUSAL,FOREXEBUG, ASESOFT PRIMǍRIE, FINANŢARE.ORG, SEAP);
– cunostinte privind activitatea financiar- contabila;
6. Vechime : minim 3 ani in specialitatea postului

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, PLOIESTI organizează concurs pentru postul de îngrijitor. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: Studii medii (atestare cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat)
2. Vechime în muncă: nu este necesară
3. Experiența în învățământ preșcolar constituie avantaj în departajare
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: corespunzatoare postului, specificate in fisa postului

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI organizează concurs pentru postul de asistent medical principal generalist PL în cadrul Secției Recuperare, medicină fizică și balneologie. 

2. Condiţii specifice de ocupare a postului: 
 diploma de absolvire a Scolii Postliceale Sanitare (specializarea medicină generală);
 diplomă de bacalaureat;
 minim 5 ani vechime în specialitate;
 certificat de promovare a examenului de grad principal;
 certificat de membru OAMGAMR, a avizului de liberă practică și a asigurării de răspundere civilă, în termen de valabilitate;
 adeverință de înscriere la concurs eliberată de OAMGMAMR conform H.G. nr. 35/2015 a OAMGAMR.