Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Află ce locuri de muncă au scos la concurs instituţiile publice din Prahova, în ultimele zile! Sunt posturi în primării, şcoli şi spitale

20 noiembrie 2023
Share:
hand-shake-gca05f1335-640-jpg-1639078987.jpg

Mai multe instituţii publice din Prahova organizează concurs în această perioadă pentru ocuparea unor posturi vacante. În general este vorba despre posturi libere în unităţi şcolare şi sanitare, atât pentru studii superioare, cât şi pentru medii sau generale.  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR RADU ION” VADU PĂRULUI, ALBEȘTI PALEOLOGU are nevoie de un îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 0,25 normă. 

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO" BĂICOI angajează PAZNIC, o normă post vacant contractual pe perioada nedeterminată. 

Conditii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor: Medii
– vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului -nu se solicită
– atestat agent de pază conform Legii nr.333/2003

CLUBUL COPIILOR, MUNICIPIUL CÂMPINA organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante de muncitor calificat 0,5 normă. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii: minime: medii
• Vechimea în muncă: nu este cazul

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2  PLOIEȘTI organizarea concursului pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuție, vacante, pe periodă nedeterminată după cum urmează: 
– Infirmieră (1 post)/vacant;
– Asistent-medical(1 post)/vacant. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,H.M. BERTHELOT" Ploieşti organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual muncitor de întreținere, post vacant, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Minim 10 clase , diplomă sau certificat de calificare profesională (lăcătuș mecanic sau alte calificări în domeniul tehnic)
2. Vechime în specialitatea studiilor: Minim 5 Ani

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU angajează un muncitor calificat. 

-  nivelul studiilor: medii / generale,   calificare în unul din domeniile : mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, instalații(apă, tehnico-sanitare) ;

–  disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale

–  abilităţi de comunicare şi relaţionare

 -Conduită morală ireproșabilă

- Să nu fie pensionar la limita de vârstă/anticipat sau pensionar pe caz de boală sau pensionar revizuibil

SPITALUL ORĂȘENESC VALENII DE MUNTE angajează :

• 1 post medic specialist în specialitatea reumatologie norma intreaga, pe perioada nedeterminata în cadrul Cabinetului de reumatologie din Ambulatoriul integrat al spirtalului;
• 1 post medic specialist în specialitatea endocrinologie norma intreaga, pe perioada nedeterminata în cadrul Cabinet endocrinologie din Ambulatoriul integrat al spirtalului. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTA angajează îngrijitor şcoală- 2 posturi şi muncitor întreţinere 1 post. Detaliile celor două posturi aici. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU COMUNA TÂRGȘORU VECHI organizează concurs un administrator de patrimoniu, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 0,50. Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist;
2. Perfecționări (specializări): Curs de perfecționare achiziții publice/ platforma SICAP
3. Cunoștințe avansate de operare Microsoft Excel și Word (calcul tabelar/ întocmire grafice/ editare texte) cunoștințe de utilizare e-mail;
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: Spirit organizatoric, abilități de comunicare și relaționare, abilități de coordonare a echipelor, capacitate de gestionare a timpului și a priorităților, disponibilitate la program prelungit;

5. Vechime în specialitatea studiilor: 5 ani.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” MUNICIPIUL PLOIEŞTI angajează un contabil-administrator financiar. 

SPITALUL ORASENESC ,, SF. FILOFTEIA ''MIZIL organizează concurs pentru – 1 post asistentă șefă Secția Medicină Internă, perioadă nedeterminată
– 1 post asistentă șefă Secția Pediatrie, perioadă nedeterminată. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI organizează concurs pentru un post de paznic. Condiţii specifice de ocupare a postului:
• Studii medii sau studii generale (conform foii matricole)
• Vechime în muncă: 10 ani
• ATESTAT AGENT PAZĂ

Detalii aici. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GURA VITIOAREI organizează concurs pentru postul vacant de bibliotecar, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 post (o normă). Află condiţiile postului. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ MUNICIPIUL CÂMPINA angajează un ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

PRIMARIA COMUNA CEPTURA a scos la concurs un post de inspector de specialitate,grad asistent-1 post- norma intreaga,durata normala a timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, pe perioada determinata,respectiv pe durata implementarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate,grad asistent din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea științelor administrative;
-minimum 2 an vechime în specialitatea studiilor.
-minimum 5 ani vechime totala in munca. 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ORAȘUL BREAZA angajează 

– Infirmieră (1 post)/vacant
– Îngrijitor(1 post)/vacant. 

Detalii aici. 

SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CÂMPINA angajează un ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU. 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE organizează concurs pentru postul de administrator patrimoniu II S şi de infirmieră învățământ special G. Detalii aici. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI angajează un îngrijitor, 0,25 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminată;
Condiţii specifice de participare la concurs:
• Studii: medii;
• Vechimea minimă în muncă: nu se solicit.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE DIBOȘ” COMUNA MĂNEȘTI organizează concurs pentru postul de ÎNGRIJITOR ( 1 normă).

Conditii specifice:
– studii: minim 6 clase
– domiciliul în comuna Mănești și vechimea pe post similar constituie avantaj în situații de departajare

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38 PLOIEȘTI angajează un Îngrijitor. 

COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE IORGA” VĂLENII DE MUNTE organizează concurs pentru un post de INFORMATICIAN. 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI  PLOIEȘTI caută un îngrijitor. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE EMIL PALADE” PLOIEȘTI angajează un îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 0,25 norma. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii generale: 8 clase, cu diploma de absolvire;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: Seriozitate, Punctualitate, Apta pentru cerintele postului;
3. Vechime : minim 2 ani.

Detaliile concursului aici. 

LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEŞTI” COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de Muncitor calificat  la fermă şcolară. Nivelul studiilor postului: Generale/Medii: certificat de calificare domeniul agricultură/ horticultură. 

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ghimpați nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de execuție (personal contractual) de Chimist principal, în specialitatea biochimie medicală, la structura Platou tehnic de specialitate – Laborator de analize medicale, prevăzut la poziția 99 din statul de organizare al unității, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă și durata timpului de lucru de 7 ore/zi.