vineri , 7 mai 2021
Acasă / Economic / Sinteza Raportului de inspectie APRILIE 2021 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

Sinteza Raportului de inspectie APRILIE 2021 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

În perioada 19 – 22 aprilie 2021, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova si a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Prahova a efectuat o inspecţie planificată la Petrotel – Lukoil S.A.

Tematica de control a vizat :

– verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

– informarea publicului;

– stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

– verificarea in teren a Instalatiei DAV 3;

– obligatiile operatorului conform cerintelor ce decurg din prevederile Legii nr.59/2016 si a legislatiei conexe.

Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost urmatoarele:

-Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizata prin  Editia 7/27.11.2020 a brosurii “INFORMAȚII CARE TREBUIESC COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR”; aceasta a fost intocmita cu respectarea prevederilor art.14 si Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 si a fost distribuita Institutiei Prefectului judetului Prahova, Primariei Ploiesti si primariilor  localitatilor riverane, unitatilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectueaza lucrari in amplasament si riverane amplasamentului), cu mentiunea ca se va distribuii si asociatiilor de locatari si unitatilor de invatamant din zonele de planificare la urgenta; aceasta editie este postata si pe site-ul societatii: www.petrotel.ro, sectiunea DOCUMENTE considerandu-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat; forma actuala a informarii publice a fost adoptata ca fiind editia 7/27.11.2020 si prezinta sursele unde pot si obtinute informatii suplimentare, persoane de contact respectiv adresa de e-mail si numar de telefon la dispozitia publicului;

– Pana la data realizarii controlului nu au fost inregistrate observatii/sesizari/solicitari din partea publicului, nici in format electronic si nici in format scris.

 Referitor la verificarea in teren a Instalatiei DAV 3: Au fost specificate modernizarile aduse in perioada 2003-2017 Instalatiei DAV 3, s-a prezentat procesul tehnologic, constatandu-se ca s-a efectuat Analiza de risc si s-a reactualizat Raportul de Securitate aferent instalatiei DAV 3, Anexa 1, editie august 2018 si  Raportul de Securitate- volumul principal, editie august 2018,  utilizandu-se metoda HAZOP/PAAG iar operatorul are intocmite proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse, cu mentiunea ca scenariile pentru instalatia DAV 3 au fost incadrate la nivel de risc acceptabil cu reducerea pe cat posibil a riscurilor, consecintele producerii unui eveniment fiind foarte mari (I 5), dar cu probabilitatea de aparitie- improbabil (F2);

– In tabloul local de comanda al instalatiei(de monitorizare parametrii fara posibitate de operare) la vizualizarea utilajelor si parametrilor de functionare s-a constatat functionarea in regim normal a instalatiei;

– Mijloacele de siguranta si protectie au fost functionale pe timpul controlului.

– In Rapoartele de serviciu intocmite in perioada 05.03-19.04.2021 nu se constata inregistrari privind avarii/incidente, sunt mentionate defectiuni care se regasesc in documentele intocmite pentru repararea acestora;

– In Registrul de autocontrol, in care se inscriu defectiuni care se pot remedia la niveul instalatiei, cu personalul din tura de serviciu, nu sunt inregistrari de defectiuni neremediate;

– Din Registrul de Blinde reiese ca nu sunt echipamente tehnologice blindate, cu exceptia sectiei tubulara IV a aeratorului 01-A2 care este bindata pe intrare si iesire in vederea efectuarii de lucrari de reparatii;

– Se tine evidenta permiselor de lucru si a permiselor de lucru cu foc in conformitate cu legislatia in vigoare;

– Exista proceduri operationale in caz de situatii de urgenta specifice operarii instalatiei DAV 3;

– Se efectueaza exercitii pentru a observa capacitatea de raspuns a tuturor componentelor organizatiei, realizindu-se un audit scris in urma acestora, intocmit de fiecare data dupa desfasuarea acestuia, in care se fac referiri la obiectivele si scopul exercitiului, punerea in aplicare a sarcinilor ce revin personalului operator, aprecieri privind functionare mijloacelor P.S.I., propuneri de masuri pentru imbunatirea activitatilor daca este cazul, precum si termene de executie si responsabili privind realizarea acestor masuri- in cazul exercitiilor de la instalatia DAV 3 nu au fost formulate propuneri privind imbunatatirea activitatii;

– In instalatia DAV 3 :

– nu s-au identificat camine de canalizare, fara sa fie asigurate impotriva aparitiei scanteilor mecanice;

– pe timpul vizitei in instalatie s-au identificat neconformitati care au fost remediate pe timpul controlului;

– Conform „Documentatiei privind protectia la explozie-editia 2018, sunt identificate si evaluate riscurile la explozie, documentatie elaborata conform HG 1058/2006 (transpune Directiva 99/92/CE)  si SR-EN 1127-1/2008 + SR EN 60079-10, 14, 17, 19-2007;

– Sistemele de comunicatii intre instalatiile sectorului 1, precum si intre instalatia DAV 3 si alte instalatii din cadrul rafinariei, SPSU, contractori, serviciul de paza se asigura prin: statii radio emisie-receptie, post telefonic fix, posta electronica interna a rafinariei, butoane de avertizare incendiu amplasate in zona, conectate la centrala PSI a SPSU.

Operatorul efectueaza auditul intern al sistemelor de management, documentat in procedura de sistem P – SI – 05: Audit intern si audit extern, stabilit si desfasurat conform cerintelor organismelor de certificare a sistemelor de management, (audituri de cetificare si audituri de supraveghere): AEROQ, BUREAU VERITAS. Nu au fost retinute neconformitati la ultimul  audit intern din perioada 19-30.10.2020;

Au fost identificare elementele pentru securitate la instalatia DAV 3 acestea fiind prezente pe teren si functionale iar pentru cele care sunt considerate elemente critice pentru functionarea in siguranta li se acorda atentie sporita din punctul de vedere al intretinerii si operararii acestea efectuindu-se in baza unor proceduri, regulamente, instructiuni si carti de operare documentate.

Accesul in obiectivul tehnologic al lucratorilor se face numai dupa ce s-a efectuat instruirea in domeniile SSM – SU si acestia s-au echipat cu echipamentul individual de protectie complet, conform regulamentelor, instructiunilor si legislatiei in vigoare.

S-au analizat masurile stabilite in rapoartele de inspectie anteriore, controlul finalizandu-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării  documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control si au fost formulate masuri in vederea reducerii riscului si de mentinere a acestuia la nivel acceptabil.

foto arhiva cu caracter ilustrativ

Verifică şi

Samsung Electronics România, bănuită de înţelegeri cu partenerii privind fixarea preţurilor

Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile companiilor Samsung Electronics România SRL, Altex România …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *