duminică , 7 martie 2021
Acasă / Economic / CONPET A APROBAT ACORDAREA DE DIVIDENDE ACȚIONARILOR

CONPET A APROBAT ACORDAREA DE DIVIDENDE ACȚIONARILOR

CONPET S.A., operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului prin conducte și pe calea ferată, companie strategică pentru industria energetică din România, a aprobat, în ședinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, distribuirea de dividende cuvenite acționarilor.

Suma aferentă acordării dividendelor, de 64.652.923 RON, provine din trei surse, respectiv din repartizarea profitului contabil realizat în anul 2018 (59,2 mil. RON), a rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare (4,30 mil. RON) și repartizarea sub formă de dividend a altor rezerve (1,10mil. RON).

Valoarea cumulată a dividendului brut va fi 7,46782718 lei/acțiune, din care se va reține la sursă impozitul pe dividend, în cotele prevăzute de legislația în vigoare la data plății.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite atât din profitul de repartizat în urma încheierii exercițiului financiar 2018, cât și din repartizarea rezultatului reportat și a altor rezerve sunt cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor (ținut de „Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv 11.06.2019, proporțional cu cota de participare la capitalul social. (ex-date 10.06.2019).

Termenul de plată al dividendelor, respectiv data plății acestora este 27.06.2019. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data efectuării plății, iar cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de către acționari.

Data plății amânate pentru acționarii nerezidenți reprezentați de Participanți care optează pentru amânarea plății și care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență va fi data de 17.10.2019. Termenul pentru depunerea certificatelor de rezidență fiscală în original sau copie legalizată este 27.09.2019.

CONPET S.A. deţine infrastructua critică naţională, în baza Hotărârii de Guvernnr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale. În acelaşi timp, Sistemul Naţional de Transport al Petrolului administrat de CONPET S.A. este de importanţă strategică, conform Legii Petrolului nr. 238/2004. Societatea este definită, prin lege, ca fiind de importanță națională și strategică.

Informații suplimentare privind documentele necesare în vederea achitării dividendelor se pot obține la sediul CONPET S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, Serviciul Financiar, telefon: 0244.401360, int. 2668.

comunicat de presă Conpet SA

 

 

Verifică şi

CNS Cartel ALFA anunţă acţiuni de protest împotriva politicii de austeritate în domeniul salarizării

Comitetul Confederal al CNS Cartel ALFA, întrunit luni, 11 ianuarie 2021, în urma analizei situației actuale, a …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *