miercuri , 24 iulie 2019
Acasă / Administratie / AFLĂ ce petiţii a soluţionat Biroul Teritorial Ploieşti al Avocatului Poporului în 2018!

AFLĂ ce petiţii a soluţionat Biroul Teritorial Ploieşti al Avocatului Poporului în 2018!

Şi anul trecut, Biroul Teritorial Ploieşti al Instituţiei Avocatului Poporului s-a bucurat de încrederea cetăţenilor din Prahova, Buzău şi Dâmboviţa. Oamenii au reclamat la această insituţie care le apără drepturile tot felul de abuzuri din partea funcţionarilor publici, dar nu numai. În plus, pentru că prin lege, anul trecut a fost înfiinţat Avocatul Copilului, biroul din Ploieşti s-a confruntat şi cu petiţii care aveau ca obiect încălcarea drepturilor unor minori. 

Au fost acordate 1184 audiențe, au fost soluționate 258 de petiții, 658 de cetățeni au apelat telefonic Biroul teritorial Ploiești, au fost efectuate 24 anchete, au fost emise 9 Recomandări ale Avocatului Poporului către conducătorii instituțiilor publice atunci când s-a constatat încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor în urma anchetelor efectuate, iar în privința autosesizărilor, Biroul teritorial Ploiești a propus 11 sesizări din oficiu pentru cazurile în care mijloacele media relatau încălcări grave ale drepturilor și libertăților persoanelor fizice.

În ceea ce priveşte petiţiile cetăţenilor care se plângeau de autorităţi, acestea acoperă, ca de obicei, o plajă largă de domenii. Oamenii au reclamat că autoritățile publice  sau instituţiile nu răspund în termenele legale cererilor lor, nu le acordă prestațiile/ajutoarele sociale la care sunt îndreptățiți, nu le sunt acordate drepturile aferente asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, nu le sunt corect calculate drepturile de pensie și încă se afă în situația delicată de a nu li se elibera titluri de proprietate, în temeiul Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar sau nu primesc despăgubirile la care sunt îndreptățiți de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

În ceea ce priveşte activitatea Avocatului Copilului, s-a putut observa că măsura legislativă a fost mai mult decât binevenită, cu atât mai mult cu cât  Avocatul Poporului poate formula cereri de chemare în judecată ori plângeri penale şi poate reprezenta în faţa instanţei de judecată minorul, atunci când acesta a fost victimă a violenţei fizice sau psihice din partea părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal, a abuzului, violenţei şi exploatării sexuale, a exploatării prin muncă, a traficului de fiinţe umane, a neglijării şi exploatării, precum şi a oricărei forme de violenţă asupra copilului, prevăzute şi sancţionate de legislaţia internă şi internaţională la care România este parte.

La nivelul Biroului teritorial Ploiești, volumul activității desfășurată pentru Domeniul privind apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului (Avocatul Copilului) se poate rezuma astfel.

Au fost înregistrate 7 petiții prin care erau reclamate încălcări ale drepturilor fundamentale ale copiilor (inclusiv copii încadrați în grad de handicap), au fost efectuate 10 anchete la instituții precum: Colegiului Național Al. I. Cuza din mun. Ploiești, Primăria comunei Sălciile, D.G.A.S.P.C Prahova, Complexul de Servicii Comunitare Sf. Andrei din Ploiești, Primăria comunei Petrești, județul Dâmbovița, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, Liceul Teoretic Al. Marghiloman din mun. Buzău, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Școala Gimnazială G.E. Palade din mun. Ploiești și Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu din mun. Ploiești (la aceste ultime două instituții școlare, presa a relatat acte de violență școlară între elevi).

Totodată, Biroul teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului a propus 8 sesizări din oficiu, aprobate de Avocatul Poporului –dl. Victor Ciorbea, ca urmare a cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor expuse în mjloacele media atât din județul Prahova, cât și din județele Buzău și Dâmbovița. Pentru aceste cazuri, ca urmare a anchetelor desfășurate și a constatării încălcării drepturilor copiilor, Avocatul Poporului a emis 5 recomandări.

Astfel, au fost emise:

Recomandarea nr. 8/03.04.2018 către conducerea Colegiului Național Al. I. Cuza din mun. Ploiești în vederea inițierii unor demersuri și proceduri pentru accesibilizarea mediului fizic din acest colegiu pentru adaptarea la tipurile de dizabilitate al elevilor nevăzători înscriși la acest colegiu, pentru a asigura acestora independența motrică necesară, în lipsa facilitatorului; Recomandarea a fost emisă și către conducerea Inspectoratului Școlar Județean Prahova, dar și către conducerea D.G.A.S.P.C Prahova. Întregul conținut al recomandărilor se regăsește pe pagina de internet a instituției www.avp.ro.

– Recomandarea nr. 22/13.08.2018 către primarul comunei Sălciile, județul Prahova pentru luarea cu celeritate a măsurilor ce se impuneau în vederea asigurării respectării drepturilor și intereselor copiilor dintr-o familie aflată într-o situație de risc și pentru prevenirea abuzului, neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență asupra copiilor (prin compartimentul de specialitate);

Recomandarea nr. 30/14.08.2018 emisă către șeful Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei din Ploiești pentru luarea măsurilor legale ce se impuneau în vederea participării personalului la cursuri de formare profesională inițială sau continuă adecvate domeniului protecției copilului, organizarea unor ședințe de supervizare a personalului, monitorizarea beneficiarilor în scopul preîntâmpinării unor situații de abuz;

– Recomandarea nr. 37/20.08.2018 emisă către primarul comunei Petrești, județul Dâmbovița pentru organizarea și funcționarea corespunzătoare a compartimentului de asistență socială în vederea implementării dispozițiilor legale cu privire la: monitorizarea, analizarea situaţiei copiilor din unitatea administrativ-teritorială, a modului de respectare a drepturilor copiilor, identificarea cu prioritate a copiilor aflaţi în situaţie de risc din unitatea administrativ-teritorială, depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi, prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie asigurându-se centralizarea, sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare, de observație sau de identificare a riscurilor, întocmirea unor planuri de servicii atunci când se impune, asigurându-se respectarea dispozițiilor H.G. nr. 691/2015 și Legii nr. 272/2004 (la nivelul compartimentului urmând a se folosi formularele tip pentru identificare/monitorizare elaborându-se și o procedură de lucru).

Recomandarea a fost emisă și către Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița pentru a dispune luarea cu celeritate a măsurilor legale, conform prevederilor H.G. nr. 691/2015 în vedereacoordonării și îndrumării metodologice a activităţii serviciului public de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Petrești, județul Dâmbovița, în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, serviciu public la care s-au înregistrat deficiențe în modul de identificare și monitorizare a copiilor aflați în situații de risc de la nivelul acestei unități administrativ-teritoriale.

Recomandarea nr. 47/06.12.2018 către directorul Liceului Teoretic Al. Marghiloman din mun. Buzău pentru revizuirea Regulamentului de ordine interioară al liceului în sensul reglementării corespunzătoare a accesului în incinta școlii a elevilor care din varii motive întârzie la cursurile școlare astfel încât acestora să le fie asigurat dreptul la învățătură (fiindu-le permis să frecventeze restul orelor de curs la care nu au întârziat), dar și pentru evitarea apariției unor eventuale situații de risc pentru integritatea fizică/psihică a acestor elevi  (asigurarea unui spațiu în incinta școlii în care aceștia pot aștepta pauza dintre orele de studiu, în condiții de siguranță).

Recomandările emise au fost însușite de către instituțiile publice vizate sau sunt în curs de a fi însușite. În situația în care recomandările emise nu au fost însușite, s-au întreprins demersuri la instituțiile ierarhic superioare acestora.

În privința colaborărilor interinstituționale, și în anul 2018 Biroul teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului a continuat să acorde sprijin juridic victimelor violenței în familie, în baza parteneriatului existent cu Asociația ”Compassion &Care” Ploiești.

În anul 2018 s-a menținut colaborarea cu D.G.A.S.P.C Prahova prin prezentarea tematică realizată de expert Mirabela Mălăescu cu ocazia celebrării Zilei internaționale a copiilor victime ale agresiunii și a Zilei internaționale împotriva exploatării copilului prin muncă, eveniment organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Totodată, colaborarea cu Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Prahova s-a concretizat în participări ale experților biroului la programul ”Reducerea riscului de recidivă după închisoare”, derulat în Penitenciarul Ploiești și Penitenciarul de Femei Târgșor.

Toţi cei care se consideră nedreptăţiţi se pot adresa Avocatului poporului, la sediul din Palatul administrativ (clădirea Consiliului Județean Prahova) situat în mun. Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4, intrarea H, etaj 1, camera 155, județul Prahova, 

Programul de audiențe este de luni – joi orele 9-16, iar vineri orele 9-12, prin telefon/fax 0244593227, iar petițiile pot fi transmise și prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro.

comunicat de presă

Verifică şi

Prahova în alertă: 15 focare de pestă porcină africană și încă două suspiciuni

De la apariția primului focar de pestă porcină africană în județul Prahova din data de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *