duminică , 16 iunie 2019
Acasă / Economic / Ajutor de la stat pentru firmele care creează locuri de muncă

Ajutor de la stat pentru firmele care creează locuri de muncă

De astăzi, 12 iunie, până pe 23 iunie, Ministerul Finanțelor Publice primește solicitări de acord pentru finanțare printr-o schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin Hotărârea Guvernului nr.332/2014.

Bugetul total alocat acestei sesiuni este de 106,29 milioane de lei.

În vederea efectuării plăţii, întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să demareze investiția și să informeze Ministerul Finanțelor Publice în acest sens, în termen
de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare;
Întreprinderea va transmite Ministerului Finanțelor Publice, printr-o notificare scrisă, date și
informații privind demararea investiției și anexează, în copie, primul contract sau prima comandă
fermă de executare a lucrărilor de construcții sau achiziție de echipamente.

Pentru a obţine finanţarea, firma respectivă trebuie să creeze minimum 10 noi locuri de muncă pentru aceeaşi locaţie a realizării investiţiei, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi;  să efectueze parțial sau total cheltuielile eligibile, conform acordului pentru finanțare; să facă dovada plății totale a cheltuielilor salariale pe întreprindere aferente lunilor pentru care
solicită plata ajutorului de stat şi să transmită documentele de plată menționate la Cap. 2 din Manualul de plată.

Locurile de muncă nou-create trebuie să respecte următoarele condiții:
a) să fie create doar după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la
data finalizării investiției;
b) să fie create ca urmare a necesităților impuse de proiectul de investiții și în conformitate cu
acordul pentru finanțare;
c) să nu fie ocupate de persoane care au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior
datei de înregistrare a cererii de acord pentru finanţare cu întreprinderea beneficiară sau cu o
întreprindere asociată acesteia;
d) să fie menţinute pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care au fost ocupate prima
dată, în cazul întreprinderilor mari, respectiv 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.

În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară transmite la Registratura generală a
Ministerului Finanţelor Publice din strada Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, o Cerere de plată,
însoţită de documentele justificative necesare decontării cheltuielilor eligibile.
Pe plic se menţionează “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G.
nr. 332/2014”.
Transmiterea documentaţiei se poate face prin poştă sau servicii de curierat. De asemenea, este
permisă şi depunerea personală a documentaţiei la Registratura generală a Ministerului
Finanţelor Publice.

Într-un an calendaristic se pot transmite maximum 2 cereri de plată a ajutorului de stat.

Mai multe informaţii puteţi găsi aici: http://www.mfinante.gov.ro/hg332.html?pagina=domenii

Verifică şi

CONPET A APROBAT ACORDAREA DE DIVIDENDE ACȚIONARILOR

CONPET S.A., operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului prin conducte și pe calea ferată, …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *