vineri , 25 septembrie 2020
Acasă / Social / Întreprinderile sociale au nevoie de atestat de la AJOFM. Vezi unde şi cum poţi obţine acest act!

Întreprinderile sociale au nevoie de atestat de la AJOFM. Vezi unde şi cum poţi obţine acest act!

Potrivit legii, întreprinderile sociale sunt obligate să primească atestate de la AJOFM. În acest sens, în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova funcționează Compartimentul de Economie Socială, care atestă întreprinderile de economie socială și a întreprinderilor sociale de inserție constituite în baza Legii nr. 219/2015, actualizată. După ce instituţia în cauză a promovat în rândul angajatorilor şi instituţiilor publice aceste prevederi, trei întreprinderi sociale au obţinut acest atestat. 

AJOFM Prahova a transmis un comunicat de presă în care explică exact ce înseamnă economia socială.

“Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.Din categoriile vulnerabile fac parte persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.

Obiectivele economiei sociale sunt: consolidarea coeziunii economice si sociale; ocuparea fortei de munca şi dezvoltarea serviciilor sociale.

Îndeplinirea obiectivelor economiei sociale se realizează, în principal, prin următoarele activități de interes public general:

 

 • producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;
 • promovarea, cu prioritate, a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;
 • dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate acestora;
  • dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.
 • În sensul prezentei legi, întreprinderile sociale pot fi:
  1. a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionareacooperaţiei, republicată;
  2. b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
   d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
   e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
   f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
  4. g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.
   Pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

   

  Informaţii suplimentare despre atestarea întreprinderilor sociale conform Legii nr.219/2015 si HG nr.585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, pot fi obţinute de la sediul A.J.O.F.M. Prahova, str.Nicolae Iorga,  nr.1, tel.0244/571444, persoană de contact Dumitrașcu Carmen, sau direct de pe site-ul instituţiei: http://www.prahova.anofm.ro , rubrica Economie Socială.

   

Verifică şi

Noroc pentru o familie din Mizil să fie vecină cu staţia pompierilor. Un paramedic a salvat viaţa copilului de 1 an!

Un paramedic de la Detaşamentul de Pompieri Mizil a reuşit aseară să salveze de la …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *